2006

6° NATIONAL CHAMPION K.B.D.B. LONG DISTANCE

6° CHAMPIONNAT NATIONAL K.B.D.B. LONGUE DISTANCE

6° NATIONAAL KAMPIOEN K.B.D.B. FOND

6° NATIONALE MEISTERSCHAFT K.B.D.B. WEITSTRECKE

6 °全国冠KBDB距离

6 °ナショナルチャンピオンKBDB長期距離

6° CAMPEONATO NACIONAL K.B.D.B. FONDO

BEST PERFORMANCES    MEILLEURES PERFORMANCES   BESTE PRESTATIES   BESTE PERFORMANCES -
最佳表
    最高の演奏     LAS MEJORES ACTUACIONES

 

28/05/2006 BOURGES 439 KM

Set free on 11:30 AM
Degree of difficulty for the race (flight): very difficult
Weather conditions: bad,  north-west wind, wind-force 2
We putted 48 pigeons to take part on the race

With long distance origine beautiful start on heavy Bourges in
Union et Liberté Ghent.
Club against 155 yearlings:
1, 3, 12, 21, 27, 30, 32, 33, …
Club against 162 old pigeons: 3, 9, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 34, 44, 48, …

 

Gelost om 11:30 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: zeer hard
Weersomstandigheden: slecht,  NW wind, windkracht 2
We korfden 48  duiven in voor deze vlucht

Met (zware) fondorigine mooie  start op keiharde Bourges in Union et Liberté Gent.

Tegen 155 jaarlingen: 1, 3, 12, 21, 27, 30, 32, 33, …

Tegen 162 oude: 3, 9, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 34, 44, 48, …

03/06/2006 LIMOGES 590 KM

Set free on 08:00 AM
Degree of difficulty for the race (flight): difficult
Weather conditions: warm,  north-west wind, wind-force 2
We putted 29 pigeons to take part on the race
(a part of the Barcelona-team has participated on this race as preparation for Barcelona).

Against 321 pigeons in Club Lokeren we got the following announcements: 1 - 2 - 3 - 6 - 14 - 15 - 23 - 25 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - …
Arrivals: 16:38, 16:40 (1th assigned), 16:45 (2nd assigned), 16:56, 17:12, 17:13, 17:21, 17:25, 17:28, 17:34, 17:35, 17:36, 17:37, 17:41, 17:41, 17:41, ... .

On the national race against 9672 pigeons, we start with the 42th, 59th, ....

Probably one of the first lofts in Belgium  who has his 1th and 2nd assigned pigeon at home.
Our 1th assigned is
DE LIMOGES 938, a top pigeon (click on his name to obtain more information), he wins the 59th prize national.
Our 2nd assigned pigeon is 
DE BONTEN 523,  he is a full brother of  DE MARSEILLE 045, he wins about the 100th prize national.

Gelost om 08:00 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: hard
Weersomstandigheden: warm,  NW wind, windkracht 2
We korfden 29 oude duiven in voor deze vlucht
(een gedeelte van de Barcelona-ploeg werd ter voorbereiding van Barcelona op deze vlucht ingezet).

Tegen 321 duiven in Fondclub Lokeren volgende aanmeldingen: 1 - 2 - 3 - 6 - 14 - 15 - 23 - 25 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - …
Aankomsten: 16:38, 16:40 (1ste ingetekende), 16:45 (2de ingetekende), 16:56, 17:12, 17:13, 17:21, 17:25, 17:28, 17:34, 17:35, 17:36, 17:37, 17:41, 17:41, 17:41, ... .

Op de nationale vlucht tegen 9672 oude duiven beginnen we met 42, 59, ....

Hoogstwaarschijnlijk één van de eerste kolonies in België die de 1ste en 2de getekende in de klok draait.
De eerste getekende is DE LIMOGES 938, een topduif (klik op zijn naam voor meer informatie), hij wint de 59ste prijs nationaal.
De 2de getekende DE BONTEN 523,  is een volle broer van de DE MARSEILLE 045, hij zal waarschijnlijk worden afgevlagd rond de 100ste prijs nationaal.

10/06/2006 AURILLAC 678 KM

Set free on 07:00 AM
Degree of difficulty for the race (flight): rather easy
Weather conditions: warm,  south-(east) wind, wind-force 3
We putted 6 pigeons to take part on the race

Against 95 pigeons in Club Lokeren: 11 (1th assigned) - 16 (2nd assigned) - 28 - 31.

Arrivals:16:08 (1th assigned), 16:19 (2nd assigned), 16:41, 16:45, 17:05, 17:10.

Our 1th assigned is DE MARSEILLE 045, a top pigeon (click on his name to obtain more information).
Our 2nd assigned pigeon is 
DE MARSEILLE 575.

Gelost om 07:00 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: redelijk gemakkelijk
Weersomstandigheden: warm,  Z(O) wind, windkracht 3
We korfden 6 oude duiven in voor deze vlucht

Tegen 95 duiven in Fondclub Lokeren: 11 (1ste ingetekende) - 16 (2de ingetekende) - 28 - 31.

Aankomsten: 16:08 (1ste ingetekende), 16:19 (2de ingetekende), 16:41, 16:45, 17:05, 17:10.

De eerste getekende is  DE MARSEILLE 045, een topduif (klik op zijn naam voor meer informatie).
De 2de getekende is DE MARSEILLE 575.

17/06/2006 CAHORS 736 KM

Set free on 07:00 AM
Degree of difficulty for the race (flight): very difficult
Weather conditions: warm,  north-east wind, wind-force 2
We putted 4 pigeons to take part on the race

Against 145 pigeons in Club Lokeren we got the following announcements: 3 - 4
Arrivals: 18:30 (1th assigned), 18:33 (2nd assigned).

2 toppigeons on the national race.

Our 1th assigned is BLUE THUNDER, a top pigeon (click on his name to obtain more information).
Our 2nd assigned is a full brother of 
MISTER BARCELONA.

This 2 years-old pigeon won a topprize on a very difficult Bourges (439 km) in the beginning of this racingseason.
With his topprize from Cahors, he takes an real option to become as good as his world-famous brother "Mister Barcelona".

Gelost om 07:00 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: zeer hard
Weersomstandigheden: warm,  NO wind, windkracht 2
We korfden 4 oude duiven in voor deze vlucht

Tegen 145 duiven in Fondclub Lokeren volgende aanmeldingen: 3 - 4
Aankomsten: 18:30 (1ste getekende), 18:33 (2de getekende).

2 topduiven nationaal.

De eerste getekende is BLUE THUNDER, een topduif (klik op zijn naam voor meer informatie).
De 2de getekende is een volle broer van  MISTER BARCELONA.

Deze 2-jaarse duif zette dit jaar reeds een topprijs neer uit een keiharde Bourges en neemt met zijn knalprestatie uit Cahors een optie om in de voetsporen te treden van zijn wereldbekende broer "Mister Barcelona".

24/06/2006 BRIVE 666 KM

Set free on 6:45 AM
Degree of difficulty for the race (flight): difficult
Weather conditions: warm,  north-east wind, wind-force 2
We putted 10 pigeons to take part on the race

Against 268 pigeons in Club Lokeren we got the following announcements: 1 - 5 - 11 -  …
Arrivals: 16:08 (1th assigned), 16:38 (4nd assigned), 16:43 (3nd assigned), 16:57 (2nd assigned), 17:18, - ... .

On the national race against 9468 pigeons, we start with the 73th,  ....

Our 1th assigned is DE LIMOGES 938, a top pigeon (click on his name to obtain more information). Early this season he won the 59th prize national on Limoges.

Gelost om 06:45 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: hard
Weersomstandigheden: warm,  NO wind, windkracht 2
We korfden 10 oude duiven in voor deze vlucht

Tegen 268 duiven in Fondclub Lokeren volgende aanmeldingen: 1 - 5 - 11 -  …
Aankomsten: 16:08 (1ste ingetekende), 16:38 (4de ingetekende), 16:43 (3de ingetekende), 16:57 (2de ingetekende), 17:18, ... .

Op de nationale vlucht tegen 9468 oude duiven beginnen we met 73, ....

De eerste getekende is DE LIMOGES 938, een topduif (klik op zijn naam voor meer informatie). In het begin van dit vluchtseizoen won hij reeds  de 59ste prijs nationaal van Limoges.

09/07/2006 LIMOGES 590 KM

Set free on 09:15 AM
Degree of difficulty for the race (flight): rather difficult
Weather conditions: warm,  south-west wind, wind-force 4
We putted 14 pigeons to take part on the race
.

Against 341 pigeons in Club Lokeren we got the following announcements: 2 - 7 - 14 - 15 - 39 - 40 - ... .
Arrivals: 15:59, 16:24 (2nd assigned), 16:32, 16:33 (1th assigned), 16:52, 16:54, 17:02, 17:03, 17:12.

On the national race against 13463 pigeons, we start about the 100th.

Our 1th assigned is DE LIMOGES 938, a top pigeon (click on his name to obtain more information).
Our 2nd assigned is
BLUE THUNDER, a top pigeon (click on his name to obtain more information).

Gelost om 09:15 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: tamelijk moeilijk
Weersomstandigheden: warm,  ZW wind, windkracht 4
We korfden 14 oude duiven in voor deze vlucht

Tegen 341 duiven in Fondclub Lokeren volgende aanmeldingen:
2 - 7 - 14 - 15 - 39 - 40 - ... .
Aankomsten: 15:59, 16:24 (2de getekende), 16:32, 16:33 (1ste getekende), 16:52, 16:54, 17:02, 17:03, 17:12.  .

Op de nationale vlucht tegen 13463 oude duiven beginnen we rond de 100ste prijs.

De eerste getekende is DE LIMOGES 938, een topduif (klik op zijn naam voor meer informatie).
De tweede getekende is BLUE THUNDER, een topduif (klik op zijn naam voor meer informatie).

15/07/2006 LIMOGES 590 KM

Set free on 06:45 AM
Degree of difficulty for the race (flight): very hard
Weather conditions: very warm,  north-east wind, wind-force 3
We putted 34 pigeons to take part on the race
.

Against 327 pigeons in Club Lokeren we got the following announcements: 11 - 12 - 21 - 22 - 39 - 40 - ... .
Arrivals: 17:10 (2nd assigned), 17:14 , 17:22, 17:23 (3th assigned), 17:42, ... .

Gelost om 06:45 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: zeer hard
Weersomstandigheden: zeer warm,  NO wind, windkracht 3
We korfden 34 jaarlingen in voor deze vlucht

Tegen 327 duiven in Fondclub Lokeren volgende aanmeldingen:
11 - 12 - 21 - 22 - 39 - 40 - ... .
Aankomsten: 17:10 (2de getekende), 17:14 , 17:22, 17:23 (3de getekende), 17:42, ... .

29/07/2006 NARBONNE 870 KM

Set free on 07:20 AM
Degree of difficulty for the race (flight): very difficult
Weather conditions: warm,  north-west wind, wind-force 2
We putted 5 pigeons to take part on the race

Against 117 pigeons in Club Lokeren we got the following announcements: 7 - 12
Arrivals: 06:18 (2nd assigned), 07:24 (1th assigned).

Our 1th assigned is a full brother of  MISTER BARCELONA.
This 2 years-old pigeon won in the beginning of this racingseason a topprize on a very difficult Bourges (439 km) .
With also a topprize from Cahors, he takes an real option to become as good as his world-famous brother "Mister Barcelona".
Our 2nd assigned is DE FLUWELEN 507, a top pigeon (click on his name to obtain more information).

Gelost om 07:20 AM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: zeer hard
Weersomstandigheden: warm,  NW wind, windkracht 2
We korfden 5 oude duiven in voor deze vlucht

Tegen 117 duiven in Fondclub Lokeren volgende aanmeldingen: 7 - 12
Aankomsten: 06:18 (2de getekende), 07:24 (1ste getekende).

De 1ste getekende is een volle broer van  MISTER BARCELONA.
Deze 2-jaarse duif zette dit jaar reeds een topprijs neer uit een keiharde Bourges. Verder dit jaar ook een knalprestatie uit Cahors en neemt hiermee een optie om in de voetsporen te treden van zijn wereldbekende broer "Mister Barcelona".
De 2de getekende is
DE FLUWELEN 507, een topduif (klik op zijn naam voor meer informatie).

29/07/2006 ST. VINCENT 895 KM

Set free on 16:00 PM
Degree of difficulty for the race (flight): difficult
Weather conditions: warm,  north-west wind, wind-force 2
We putted 2 yearlings to take part on the race
.

Against 123 pigeons in Club Lokeren we got the following announcements: 3 .
Arrivals: 14:18 (2nd assigned).

Gelost om 16:00 PM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: hard
Weersomstandigheden: warm,  NW wind, windkracht 2
We korfden 2 jaarlingen in voor deze vlucht

Tegen 123 duiven in Fondclub Lokeren volgende aanmeldingen: 3
.
Aankomsten: 14:18 (2de getekende).

06/08/2006 PERPIGNAN 919 KM

Set free on 07:15 PM
Degree of difficulty for the race (flight): very difficult
Weather conditions: warm,  north-west wind, wind-force 3
We putted 8 pigeons to take part on the race
.

Against 117 pigeons in Club Lokeren we got the following announcements: 7 - 8 - 21 - 24.
Arrivals: 11:01 - 11:07 - 13:07 - 13:23.

Gelost om 07:15 PM
Moeilijkheidsgraad van de vlucht: zeer hard
Weersomstandigheden: warm,  NW wind, windkracht 3
We korfden 8 duiven in voor deze vlucht

Tegen 117 duiven in Fondclub Lokeren volgende aanmeldingen:
7 - 8 - 21 - 24.
Aankomsten: 11:01 - 11:07 - 13:07 - 13:23.